Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

lục bát

                


                     Tình yêu có lạ lùng không
             Chiếc răng khểnh cũng say lòng người ta
                      Nói gì những cuộc đi xa
              Ngồi bên cũng nhớ ..  thiết tha ...ngó hoài !                    

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

kí ức

Trên bãi biển, một hạt cát chạm phải một hạt cát khác
    
- Mong rằng chúng ta sẽ kết hợp nhau !      

- Không thể được! nòi cát chúng ta không bao giờ kết hợp nhau được ! 
   

-  Anh sẽ tự mài nát anh thành những hạt bụi nhỏ ôm choàng lấy em ! 


Thế là anh chàng cát lăn mình trên đá sỏi…tự mài nát mình ra thành bụi . 


 Công việc đã hoàn thành.


Nhưng một luồng sóng to chồm vào bờ, cuốn đi bao nhiêu bụi cát nhỏ ra khơi….
 
Tình yêu của cát đã tan rã ! Không bao giờ ấp ủ được người mình yêu thương .