Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

lặng lẽ Mẹ tôi


Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ...
   Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời....
Cánh Cò cõng nắng cõng mưa....
      Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.
Nhạc Minh Đức

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

cho tháng 8

Hãy như là chiếc lá thu vàng đậu xuống vai người trong một chiều nhạt nắng

Lá nhẹ nhàng chạm khẽ bờ vai như một lời thầm thì…lá vướng víu vào tóc rối làm ta xao động đến nao lòng…nhưng chỉ thế thôi …cơn gió chiều chợt đến chợt mang theo chiếc lá… chiếc lá đã lìa cành và lá đã lìa ta... 

thế thôi …thế thôi …người nhé !